ORGANISASJONSPLAN

organisasjonsplan.png

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste organ og består av alle medlemmene som oppfyller NIS sine krav til stemmerett. Årsmøtet avholdes en gang i året i februar/mars måned, og alle klubbens medlemmer oppfordres til å stille.

Styret
Styrets medlemmer velges av Årsmøtet for 2 år.
Styrets varamedlemmer velges av Årsmøtet for 1 år.

 
 

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo

Hovedinstruktør: Benjamin Skåtun hovedinstruktor@fjellsidenkarate.no

Styreleder: Arne Meland 2020 styreleder@fjellsidenkarate.no

Nestleder: Bente Myrtveit 2020 bente.myrtveit@utdanningsforbundet.no

Kasserer: Astrid Grinde 2020 astridgrinde@hotmail.com

Informasjonsansvarlig Martine Meland 2020 info@fjellsidenkarate.no

Vedlikeholdsansvarlig Tore Lillefosse 2020 tlillefo@hotmail.com

Teknisk HMS ansvarlig Frode Berg 2020 fbe@aragon.no

Utstyrsansvarlig Lennart Mikkelsen 2020 lennartmikkelsen@gmail.com

Styremedlem Kenneth Liseth 2020 kennethliseth@hotmail.com