PRISER


Nybegynnere juniorer (6 – 13 år): 133,-

Nybegynnere seniorer (f.o.m. 14 år): 150,-

Viderekomne juniorer (t.o.m. 13 år): 188,-

Viderkomne seniorer (f.o.m. 14 år):198,-

Student: 30% rabatt

Pr. mnd

I tillegg kommer følgende lisenser og forsikringer:
- Forsikring hos Norges Kampsportforbund, kr. 80,- per år (for medlemmer 14+ år)
- Medlemskontingent til Norges Kampsportforbund, kr. 140,- per år
- Lisens til vårt stilartsforbund, JKA Norway, kr. 200- per år

Rabatt for studenter og vernepliktige
Studenter og vernepliktige får 30% rabatt på medlemskontingenten.

Familierabatt
Vi gir følgende rabatt på medlemskontingenten for medlemmer fra samme familie (foreldre/foresatte, barn og søsken):

2 personer får 10% rabatt per person
3 personer får 15% rabatt per person
4 personer får 20% rabatt per person
5 personer får 25% rabatt per person

 Årlig lisensavgift til JKAN (Japan Karate Association Norway)
Alle som trener i en klubb tilsluttet JKAN skal betale en årlig lisensavgift til JKAN. Lisensen koster pr. dags dato kr. 200,- pr. år. Medlemmene får festet et lisensmerke i karatepasset sitt som bevis på at lisensavgiften er betalt. Det er ikke familierabatt på denne avgiften.