Historikk

Hovedinstruktører

  • Benjamin Skåten 2014 - DD - 4. Dan JKA

  • Morten Stephansen (Høst) 2008 - 2013 - 2. Dan JKA

  • Bjarte Berentzen (Våre) 2008 - 2. Dan JKA

Fjellsiden I Media