Hopp til innhold

Vi vil allerede nå informere dere om at det avholdes Årsmøte i klubbens lokaler 8. februar 2010 kl. 18.00. Vi vil oppfordre flest mulig til å delta på dette møtet. Saker som dere ønsker at vi skal behandle på Årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Det samme gjelder forslag til nye styremedlemmer. Kontaktinformasjon finner dere i menyen under ”Medlemsinformasjon”. Saksliste vil være tilgjenglig i klubbens lokaler senest en uke før møtet. Årsrapporten for 2009 vil være klar i løpet av ultimo januar 2010.

Det vil være felles trening for de oppmøtte etter at Årsmøtet er ferdig.