Hopp til innhold

Styret i Fjellsiden Karateklubb inviterer herved til Årsmøte i klubbens lokaler torsdag 30. mars kl. 18.00. Vi håper at flest mulig av våre medlemmer vil komme. Alle medlemmer som er fylt 15 år, og har vært medlem i minst en måned (har betalt kontingent og lisens) har stemmerett. Hvis dere har saker som dere ønsker skal bli behandlet på årsmøtet så må dette være styret i hende seneste 2 uker før møtet. Saker sendes til styret@fjellsidenkarate.no. Saksliste og eventuelle andre dokumenter vil bli offentliggjort for klubbens medlemmer ca 1 uke før møtet.

Vel møtt!

Her er referatet fra Årsmøtet som ble holdt 14. mars 2016.
Vi takker alle for fremmøtet, og ønsker å rette en spesielt stor takk til Sølvi Søbstad for den fantastiske jobben hun har gjort som vår kasserer helt siden oppstarten av Fjellsiden KK i 2008. Tusen takk, Sølvi 🙂
Astrid Grinde tar over vervet som kasserer, og vi ønsker Astrid lykke til med det nye vervet, og vet at jobben er i de beste hender 🙂 I tillegg ønsker vi nytt varamedlem i styret velkommen; Nina Cecilie Ødegård.

Protokoll fra Årsmøte 2016 i Fjellsiden Karateklubb

Det kalles med dette inn til Årsmøte i klubbens lokaler mandag 14. mars kl. 19:00-20:00.

Saker som dere ønsker skal bli behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende minst 14 dager før årsmøtet. Send aktuelle saker til arne@meland.co.

Agenda kommer.

Vi ønsker alle stemmeberettigede medlemmer (fra 15 år) hjertelig velkommen.