Hopp til innhold

Alle medlemmene i Fjellsiden Karateklubb vil i løpet av 2009 få anledning til å delta på en rekke arrangementer, både idrettslige og sosiale, og vi håper at flest mulig av dere vil stille opp på disse arrangementene. Vi har laget en egen oversikt over de sosiale arrangementene, og denne oversikten finner dere her. Vi har i tillegg laget en mer omfattende terminliste som viser en oversikt over både sosiale og idrettslige arrangementer som arrangeres både internt og eksternt. Denne oversikten finner dere her. Vi oppdaterer oversiktene etter hvert hvis det blir noen endringer.

Vi vil allerede nå informere dere om at det avholdes årsmøte i klubbens lokaler 12. februar 2009 kl. 18.00. Vi vil oppfordre flest mulig til å delta på dette møtet. Saker som dere ønsker at vi skal behandle på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Det samme gjelder forslag til nye styremedlemmer. Kontaktinformasjon finner dere i menyen under ”Medlemsinformasjon våren 2009”. Saksliste vil være tilgjenglig i klubbens lokaler senest en uke før møtet.  Årsrapporten for 2008 vil være klar i løpet av medio januar 2009.

Nærmere 30 forventningsfulle barn stilte på årets juleavslutning fredag 21. november. Det ble først 3 økter med graderingsrelatert trening i både grunnteknikker, kata og kumite. Deretter ble det servert rikelig med pizza og brus. Årets julefilm var "Home alone" nr. 3 som falt i smak hos de fleste. For de få barna som heller ville leke var det rikelig plass til det også. En stor takk til alle dere som stilte opp å hjalp til med instruksjon, utlån av utstyr og servering av mat.

Over 4.000 søknader var kommet inn til Gildefondet i høst, og Fjellsiden Karateklubb var en av de 145 heldige vinnerne av utstyrsstipend. Gildefondet deler hvert år ut 3 millioner kroner til barn og ungdom i alderen 10-18 år. 300 stipendier à kr. 10.000,- går til utstyr innen idrett og kultur. Gilde ønsker at stipendiet som er tildelt Fjellsiden Karateklubb skal benyttes til nødvendig utstyr spesielt rettet mot denne aldersgruppen og det rekrutteringsarbeidet som klubben vår gjennomfører.

Styret og instruktørene vil på vegne av Fjellsiden Karateklubb takke Gilde Norge og Gildefondet så mye for stipendet. Dette satte vi meget stor pris på.