Hopp til innhold

Fjellsiden Karateklubb kaller med dette inn til årsmøte mandag 25. mars kl. 18:00 i klubbens lokaler.

Merk at all trening utgår denne dagen.

Saksliste finner dere her. Andre relevante dokumenter har blitt sendt til alle klubbens medlemmer pr. epost.

Alle medlemmer som er over 15 år og som har betalt kontingent har stemmerett. Vi håper at dere alle finner tid til å være med å påvirke klubbens arbeid!

Tirsdag 5. mars blir det gradering for de som av en eller annen grunn ikke fikk anledning til å gradere seg før jul. Dette gjelder altså de som skulle ha gradert seg, men av ulike grunner ikke kunne delta.

Påmelding gjøres ved å betale inn kr. 400 innen tirsdag 26. februar.

Tid: tirsdag 5. mars kl.18 
Sted: Fjellsiden KK
Betalings/påmeldingsfrist: tirsdag 26. februar
Konto nr. 1503.14.50958.
Beløp kr. 400,-

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellsiden Karateklubb. 

Årsmøtet avholdes den 25.03.2019 kl. 18:00 i klubbens treningslokaler i Kalfarveien 36, 5018 Bergen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10.03.2019, bruk epostadresse styret@fjellsidenkarate.no. Se mal nedenfor for hvordan henvendelsen skal utformes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter sendes medlemmene på e-post. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Mal for forslag til sak som ønskes tatt opp på årsmøtet 
Henvendelsen skal inneholde følgende informasjon:
- Navn på forslagsstiller
- Kontaktadresse (e-post adresse)
- Forslag
- Kort begrunnelse

Lørdag 16. mars 2019 arrangeres det 18. Norgesmesterskapet i JKA Karate i Slåtthaughallen Idrettshall - se innbydelse for detaljer.

Arrangementet er for utøvere som er 13 år eller eldre, og har 3. kyuu brunt belte eller høyere.

Dere melder dere på ved å skrive dere på liste som blir hengt opp på oppslagstavlen i klubben. 

Siste frist for påmelding er 7. mars. 

Alle som ønsker å delta må ha betalt JKA lisens for 2019, og må ha levert inn karatepasset sitt. Fjellsiden KK dekker påmeldingsavgift for klubbens medlemmer (ikke bankett).

I uke 10 (4. til 7. mars) blir det kata-uke, og da blir det endring i timeplanen (se tabell under).

Alle må trene på den kataen som de skal gå på neste gradering. I tillegg bør man velge minst en annen kata - kanskje en som man synes er veldig vanskelig eller veldig gøy 🙂

Nybegynnere stiller til trening til vanlig tid, onsdager kl. 18:00
Gul stripe og gult belte: Heian Shodan
Oransje belte: Heian Nidan
Grønt belte: Heian Sandan
Blått belte: Heian Yondan
Lilla belte: Heian Godan
Første brune belte (3. kyuu): Tekki Shodan
Andre brune belte (2. kyuu): valgfritt Bassai Dai / Kanku Dai 
Første brune belte (1. kyuu): valgfritt Bassai Dai / Kanku Dai 
Svart belte: valgfritt / favorittkata

Timeplan for uken blir som følger (vanlig timeplan utgår):