Hopp til innhold

Benedicte: jenter 13-14 år, dan
Sølv i kata

Simen: gutter 15-16 år, 3-1 kyu
Norgesmester i kata
Bronse i kumite

Kristian og Simen: gutter 16-18 år
Sølv i lagkumite

Kelly: jenter 15-16 år, 3-1 kyu
Bronse i kata
Bronse i kumite

Lena: damer 20-39 år, dan
Sølv i kata
Sølv i kumite

Lena, Rakel og Elisa: jenter 19+
Bronse i kumite

Arne, Claus og Benjamin: gutter 19+
Sølv i lagkumite

Sensei Benjamin: herrer 20-39, dan
Sølv i kata 
Bronse i kumite


Fjellsiden Karateklubb kaller med dette inn til årsmøte mandag 25. mars kl. 18:00 i klubbens lokaler.

Merk at all trening utgår denne dagen.

Saksliste finner dere her. Andre relevante dokumenter har blitt sendt til alle klubbens medlemmer pr. epost.

Alle medlemmer som er over 15 år og som har betalt kontingent har stemmerett. Vi håper at dere alle finner tid til å være med å påvirke klubbens arbeid!

Tirsdag 5. mars blir det gradering for de som av en eller annen grunn ikke fikk anledning til å gradere seg før jul. Dette gjelder altså de som skulle ha gradert seg, men av ulike grunner ikke kunne delta.

Påmelding gjøres ved å betale inn kr. 400 innen tirsdag 26. februar.

Tid: tirsdag 5. mars kl.18 
Sted: Fjellsiden KK
Betalings/påmeldingsfrist: tirsdag 26. februar
Konto nr. 1503.14.50958.
Beløp kr. 400,-

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellsiden Karateklubb. 

Årsmøtet avholdes den 25.03.2019 kl. 18:00 i klubbens treningslokaler i Kalfarveien 36, 5018 Bergen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10.03.2019, bruk epostadresse styret@fjellsidenkarate.no. Se mal nedenfor for hvordan henvendelsen skal utformes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter sendes medlemmene på e-post. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Mal for forslag til sak som ønskes tatt opp på årsmøtet 
Henvendelsen skal inneholde følgende informasjon:
- Navn på forslagsstiller
- Kontaktadresse (e-post adresse)
- Forslag
- Kort begrunnelse

Lørdag 16. mars 2019 arrangeres det 18. Norgesmesterskapet i JKA Karate i Slåtthaughallen Idrettshall - se innbydelse for detaljer.

Arrangementet er for utøvere som er 13 år eller eldre, og har 3. kyuu brunt belte eller høyere.

Dere melder dere på ved å skrive dere på liste som blir hengt opp på oppslagstavlen i klubben. 

Siste frist for påmelding er 7. mars. 

Alle som ønsker å delta må ha betalt JKA lisens for 2019, og må ha levert inn karatepasset sitt. Fjellsiden KK dekker påmeldingsavgift for klubbens medlemmer (ikke bankett).