Hopp til innhold

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan for Fjellsiden Karateklubb:

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste organ og består av alle medlemmene som oppfyller NIS sine krav til stemmerett. Årsmøtet avholdes en gang i året i februar/mars måned, og alle klubbens medlemmer oppfordres til å stille.

Styret
Styrets medlemmer velges av Årsmøtet for 2 år.
Styrets varamedlemmer velges av Årsmøtet for 1 år.

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Hovedinstruktør: Benjamin Skåtun - hovedinstruktor
@fjellsidenkarate.no
Styreleder: Arne Meland 2020 styreleder
@fjellsidenkarate.no
Nestleder: Bente Myrtveit 2020 bente.myrtveit
@utdanningsforbundet.no
Kasserer: Astrid Grinde 2020 astridgrinde
@hotmail.com
Styremedlem
Informasjonsansvarlig:
Hilde H. Kvilstad 2019 info@fjellsidenkarate.no
Styremedlem Vedlikeholdsansvarlig: Tore Lillefosse 2019 tlillefo@hotmail.com
Styremedlem
Teknisk HMS ansvarlig:
Frode Berg 2019 fbe@aragon.no
Styremedlem
Utstyrsansvarlig:
Lennart Mikkelsen 2019 lennartmikkelsen
@gmail.com
Varamedlem: Martine Meland 2019 martine-mel
@hotmail.com
Varamedlem: Kenneth Liseth 2019 kennethliseth
@hotmail.com

 

Instruksjon og utdanning:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Hovedinstruktør: Benjamin Skåtun 2019 hovedinstruktor
@fjellsidenkarate.no

 

Sportslig utvalg:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Leder Benjamin Skåtun 2019 hovedinstruktor
@fjellsidenkarate.no
Medlem Arne Vindenes 2019 arne_vindenes
@hotmail.com
Administrativt
ansvarlig
Sølvi Søbstad 2019 solvi.sobstad
@gmail.com

 

Sosialkomite:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Leder Bente Myrtveit 2019 bente.myrtveit
@utdanningsforbundet.no

 

Ungdomskomite:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Leder Kristian S. Kleppe 2019 kristian.kleppe
@outlook.com

 

Drift og vedlikehold:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Leder Tore Lillefosse 2019 tlillefo@
hotmail.com

 

Økonomi og revisjon:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Revisor 1 Olaf Mackenzie 2019 -
Revisor 2 Endre Tvinnereim 2019 -

 

Valgkomite:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Leder Benjamin Skåtun 2019 hovedinstruktor
@fjellsidenkarate.no
Medlem Arne Vindenes 2019 arne_vindenes
@hotmail.com
Medlem Claus V. Petersen 2019 clausvepet
@gmail.com

 

Barneidrettsansvarlig (rollen er ikke på valg):

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Medlem Arne Vindenes - arne_vindenes
@hotmail.com

 

Varslingsutvalg:

Verv Medlem Valgt til Kontaktinfo
Medlem Kenneth Liseth 2019 kennethliseth
@hotmail.com
Medlem Abigail Storheim 2019 abigail.storheim
@gmail.com