Æresmedlemmer

Arne Meland
Sølvi Søbstad
Sølvi Søbstad