Hopp til innhold

Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon

Fjellsiden Karateklubb ønsker alle sine medlemmer velkommen til en ny treningssesong, og vi ønsker selvsagt også velkommen til alle som ønsker å begynne som nye medlemmer i klubben vår.

Hvis noen som ikke allerede er medlem ønsker å bli medlem i Fjellsiden Karateklubb så ta gjerne kontakt med oss på info@fjellsidenkarate.no slik at vi kan få sendt informasjon til dere også.

Styret:

Hovedinstruktør: Benjamin Skåtun 40640104 hovedinstruktor@fjellsidenkarate.no
Styreleder: Arne Meland 93460100 styreleder@fjellsidenkarate.no
Nestleder: Bente Myrtveit 91545038 bente.myrtveit@utdanningsforbundet.no
Kasserer: Astrid Grinde 40874557 astridgrinde@hotmail.com
Styremedlem
Informasjonsansvarlig:
Hilde H. Kvilstad 40489971 info@fjellsidenkarate.no
Styremedlem Vedlikeholdsansvarlig: Tore Lillefosse 92203392 tlillefo@hotmail.com
Styremedlem
Teknisk HMS ansvarlig:
Frode Berg 90776694 fbe@aragon.no
Styremedlem
Utstyrsansvarlig:
Lennart Mikkelsen 95755672 lennartmikkelsen@gmail.com
Varamedlem: Martine Meland 46793827 martine-mel@hotmail.com
Varamedlem: Kenneth Liseth kennethliseth@hotmail.com

Sportslig utvalg:

Leder: Benjamin Skåtun 40640104 hovedinstruktor@fjellsidenkarate.no
Barneidrettsansvarlig: Arne Vindenes 93063850 arne_vindenes@hotmail.com
Administrativ leder: Sølvi Søbstad 92481836 solvi.sobstad@gmail.com

Adressen til klubben

Fjellsiden Karateklubb, Kalfarveien 36, 5022 BERGEN

www.fjellsidenkarate.no

Organisasjonsnummer: 992 637 056

Nybegynnere

Alle som ikke har trent karate tidligere får anledning til å trene på nybegynnerpartiene i 2 uker før dere bestemmer dere for om dere vil fortsette å trene hos oss. Hvis dere ønsker å bli medlem hos oss etter å ha trent i 2 uker må dere fylle ut en medlemskontrakt som dere leverer til deres instruktør den 3. uken dere trener i Fjellsiden Karateklubb. Fjellsiden Karateklubb har 2 treningsrom hvor vi kan ha trening i begge rommene samtidig.

Timeplan

Timeplanen finner dere her.

Treningstøy

Det er ikke nødvendig å anskaffe karatedrakt ("gi") og belte straks dere begynner hos oss. En t-skjorte og treningsbukse er bra nok til å begynne med. Det er likevel å anbefale at dere har skaffet dere gi og belte i god tid før første gradering. Vi hjelper gjerne til med å skaffe slikt utstyr. Vi lagerfører drakter, belter, hansker, tannbeskyttere og susper. Ta kontakt med Lennart (se kontaktinformasjon ovenfor) hvis dere trenger utstyr.

Medlemskontingent

For å trene ett semester i Fjellsiden Karateklubb er prisen pr. dags dato:

Nybegynnere juniorer (6 – 13 år): Kr. 800,-
Nybegynnere seniorer (f.o.m. 14 år): Kr. 900,-
Høyskole- og universitetsstudenter /vernepliktige: Kr. 900,-
Viderekomne juniorer (t.o.m. 13 år): Kr. 1.200,-
Viderekomne seniorer (f.o.m. 14 år): Kr. 1.300,-

Medlemskontingenten inkluderer forsikring og medlemskontingent til Norges Kampsportforbund.

Fjellsiden Karateklubb har følgende familierabatter i medlemskontingenten (gjelder foresatte, barn, søsken)

2 personer får 10% rabatt per person
3 personer får 15% rabatt per person
4 personer får 20% rabatt per person
5 personer får 25% rabatt per person

Årlig lisensavgift til JKAN (Japan Karate Association Norway)

Alle som trener i en klubb tilsluttet JKAN skal betale en årlig lisensavgift til JKAN. Lisensen koster pr. dags dato kr. 200,- pr. år. Medlemmene får festet et lisensmerke i karatepasset sitt som bevis på at lisensavgiften er betalt. Det er ikke familierabatt på denne avgiften.

Karatepass

Alle nye medlemmer får tildelt et karatepass når den første kontingenten og lisensavgiften for inneværende år er betalt. Det må leveres inn et passfoto som skal festes i passet. Medlemmene må ta godt vare på passet sitt, blant annet fordi passet må forevises på alle graderinger og vil etter hvert inneholde medlemmets graderingsbevis og bevis for at de årlige lisensavgiftene er betalt. Vi anbefaler at medlemmene leverer inn sine karatepass snarest mulig etter hver gradering, slik at Sportlig utvalg kan ta vare på dem. Vi opplever nemlig hver sesong at noen ikke finner sine pass igjen, og dette medfører en del ekstra arbeid for oss og ekstra kostnader for medlemmet.

Treningskryss i krysseboken

Det er viktig å poengtere at medlemmer som ikke trener tilfredsstillende vil få anbefalinger om å vente til neste semester med å gradere seg.

Gradering

Alle medlemmer som har betalt sesongens kontingent og årets lisensavgift kan på slutten av sesongen få anledning til å gradere seg til en høyere beltegrad. Når det gjelder høyere beltegrader er det hovedtrener som anbefaler medlemmet gradering eller ikke. Alle nybegynnere begynner sin første treningssesong med hvitt belte. Seniorene vil få anledning til å gradere seg til gult belte, mens juniorene først må gradere seg til hvitt belte med gul stripe etter endt første sesong, og deretter til gult belte etter 2 fullførte sesonger. Etter avsluttet nybegynnerkurs med etterfølgende bestått gradering vil alle som ønsker det kunne fortsette på videregående partier.

Innbetaling av medlemskontingent og lisensavgift

Fjellsiden Karateklubb har bankkontonummer 1503.06.81816. Medlemskontingent og lisensavgift faktureres månedlig via avtalegiro, og alle medlemmer må enten levere inn signert avtalegirokontrakt til klubben, eller opprette avtalegiro-avtale i nettbanken sin (det vil være et valg som kommer opp når du betaler første faktura fra oss).

Trekk av kontingent skjer den 15. i hver måned. Lisens på kr. 200 vil bli trekt ca midt i semesteret.

Sportslig utvalg

Det er Sportslig utvalg som legger føringer for den sportslige fremdriften i klubben, og som lager forslag til timeplan for hver treningssesong. Utvalget har også ansvar for påmeldinger og innbetalinger til gassukuer/treningssamlinger. Det samme gjelder for cuper/stevner. Spørsmål som gjelder påmelding og innbetaling for idrettslige arrangementer rettes derfor til Sportslig utvalg. Administrativ leder tar vare på alle innleverte karatepass, og passer på at disse klargjøres til graderinger og konkurranser.

Ungdomskomité

Styret er svært glad for at vi har aktive ungdommer i klubben som ønsker å være engasjerte i klubbens drift. Ungdommene har derfor opprettet sin egen Ungdomskomité for medlemmer fra 13 til 18 år. Hensikten med denne komitéen er å ivareta ungdommenes interesser; som for eksempel arrangere hytteturer, pizzakvelder osv. De har jevnlige møter som det vil bli informert om, der alle ungdommer er hjertelig velkommen til å delta.

Sosialkomité

Styret er også svært glad for vår flotte Sosialkomité. Komitéen er ansvarlig for planlegging av alle sosiale arrangementer som gjennomføres i klubbens regi.

Kaffemaskin og internett

Vi har internett i klubben. Nettet krever ikke passord. Vi har også en kaffemaskin i oppholdsrommet der det er mulig å kjøpe seg en kopp kaffe til kr. 5. Vi oppfordrer foreldre og andre som følger barna på trening til å oppholde seg i oppholdsrommet mens barna trener.

Fjellsiden Karateklubbs hjemmeside og oppslagstavle

Fjellsiden Karateklubbs hjemmeside www.fjellsidenkarate.no og Fjellsiden Karateklubbs Facebook-side vil bli oppdatert etter hvert, så det er bare å følge med her med jevne mellomrom. Dere må også følge med på oppslagstavlen i klubbens lokaler. Instruktørene vil selvsagt prøve å informere om viktige begivenheter i klubben. En del viktig informasjon vil bli formidlet til dere via e-post. Vi ber dere derfor om å informere oss dersom dere får ny e-postadresse. Det er mange barn som trener i klubben vår, men det er ikke alltid at barna får med seg eller husker den informasjonen som blir formidlet av instruktørene. Det er derfor spesielt viktig at foreldrene til disse barna prøver å holde seg litt oppdatert på hva som skjer i klubben, slik at barna ikke går glipp av viktig informasjon og aktiviteter. Vi har nemlig ikke anledning til å kopiere opp og dele ut all informasjon som vi ønsker å formidle til dere. Hvis det er informasjon angående klubben som dere ikke finner på hjemmesiden vår må dere ikke nøle med å ta kontakt med personene som er nevnt ovenfor, enten pr. telefon, e-post eller snakk med oss i klubblokalene.

Parkering

Vi har meget gode parkeringsmuligheter i nærheten av våre treningslokaler. Vi har en avtale om at vi kan parkere på parkeringsplassen rett nedenfor Fjellsiden Legesenter på ettermiddags- og kveldstid i treningstiden. Parkering foran inngangen til våre lokaler er forbeholdt instruktører og styremedlemmer.

Trening i samarbeidsklubbene våre

Som medlem av Fjellsiden Karateklubb har du også anledning til å trene i Bjørgvin Karateklubb i Fyllingsdalen og i Fjell Karateklubb på Sotra. Tilsvarende har medlemmer av disse samarbeidsklubbene anledning til å trene hos oss.

Forsikring av medlemmene

Barneidrettsforsikring – t.o.m.12 år:

Registrerte klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad.

Ulykkesforsikring 13-75 år:

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Ulykkesforsikringen er en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Utgifter til generell skadebehandling under forsikringsbeløpets egenandel, pr. dags dato kr. 500,-, skal dekkes av utøveren selv.

Sponsing og dugnad

En fin måte å støtte klubben på er å gi grasrotandelen når man tipper. På hjemmesiden vår finner dere informasjon om dette. Vi er fortsatt glade for all den hjelp vi kan få når det gjelder bidrag, materialer eller arbeidshjelp i forbindelse med kommende oppussingsprosjekter i klubben.

Og så til slutt...

Vi håper at alle medlemmene vil bidra til at Fjellsiden Karateklubb blir et kjekt sted å være. Vi vil gjerne høre fra dere hvis dere har noen spørsmål, eller hvis dere ønsker å komme med innspill både når det gjelder trening, forslag til sosiale arrangementer med mer. Alle som ønsker å bidra med noe ekstra som kan være til glede og nytte for våre medlemmer er hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Med vennlig hilsen Styret og instruktører i Fjellsiden Karateklubb

Legg igjen en kommentar