Hopp til innhold

Medlemsinformasjon

Organisasjonsplan og kontaktinformasjon
Organisasjonsplan og kontaktinformasjon finner du på siden Organisasjonsplan.

Medlemsinformasjon
Fjellsiden Karateklubb ønsker alle sine medlemmer velkommen til en ny treningssesong, og vi ønsker selvsagt også velkommen til alle som ønsker å begynne som nye medlemmer i klubben vår.

Hvis noen som ikke allerede er medlem ønsker å bli medlem i Fjellsiden Karateklubb så ta gjerne kontakt med oss på info@fjellsidenkarate.no så hjelper vi deg i gang. Vi tar imot nybegynnere hele året!

 

Informasjon til medlemmer publiseres i følgende kanaler:
Vi prøver så godt vi kan å få all informasjon til alle medlemmer, derfor publiserer vi informasjon i flere kanaler. Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert ved å passe på at klubben har riktig epostadresse registrert, og at dere selv besøker hjemmesiden etc. jevnlig.

Det er mange barn som trener i klubben vår, men det er ikke alltid at barna får med seg eller husker den informasjonen som blir formidlet av instruktørene. Det er derfor spesielt viktig at foreldrene til juniorene våre holder seg oppdatert på hva som skjer i klubben.

Epost: All viktig informasjon blir sendt til alle klubbens medlemmer via epostadressen medlemmer@fjellsidenkarate.no. Legg gjerne adressen til i adresseboken din, evt . lag en regel i epostprogrammet ditt, så slipper du at slike eposter går i spam-filteret.

Oppslagstavle i klubblokalene: Nyheter, timeplan, påmeldingslister osv. henges opp på oppslagstavle i klubbens lokaler. Påmelding til arrangement skjer stort sett ved å melde seg på liste på oppslagstavlen.

Hjemmesiden: Her på www.fjellsidenkarate.no legger vi også ut nyheter (på forsiden).

Facebook: En litt mer uformell arena der vi legger ut nyheter og bilder. Følg oss gjerne dersom du har en FaceBook-konto, men du må ikke ha konto for å lese nyheter og se bilder (bare klikk "ikke nå" hvis du blir bedt om å logge inn).

Muntlige beskjeder: Instruktører vil gi beskjed om spesielt viktige frister, etc.

 

Adressen til klubben
Adressen vår er Fjellsiden Karateklubb, Kalfarveien 36, 5022 BERGEN. Organisasjonsnummer: 992 637 056

 

Parkering
Vi har meget gode parkeringsmuligheter i nærheten av våre treningslokaler. Vi har en avtale om at vi kan parkere på parkeringsplassen rett nedenfor Fjellsiden Legesenter på ettermiddags- og kveldstid i treningstiden. Parkering foran inngangen til våre lokaler er forbeholdt instruktører og styremedlemmer.

 

Nybegynnere
Alle som ikke har trent hos oss tidligere får anledning til å trene på nybegynnerpartiene i 2 uker før dere bestemmer dere for om dere vil fortsette å trene hos oss. Hvis dere ønsker å bli medlem hos oss etter å ha trent i 2 uker må dere fylle ut en medlemskontrakt som dere leverer til deres instruktør den 3. uken dere trener i Fjellsiden Karateklubb.

Medlemskontrakt finner dere i lokalene eller dere får den utdelt av instruktør. Alternativt kan dere laste den ned her. Utfylt og signert kontrakt everes inn i innleveringsboksen som står på bordet mellom treningssalene, eller sendes per epost til kasserer@fjellsidenkarate.no.

 

Timeplan
Timeplanen finner dere her.

 

Treningstøy
Det er ikke nødvendig å anskaffe karatedrakt ("gi") og belte straks dere begynner hos oss. En t-skjorte og treningsbukse er bra nok til å begynne med. Det er likevel å anbefale at dere har skaffet dere gi og belte i god tid før første gradering. Vi hjelper gjerne til med å skaffe slikt utstyr. Vi lagerfører drakter, belter, hansker, tannbeskyttere og susper. Ta kontakt med utstyrsansvarlig (Lennart) hvis dere trenger utstyr.

 

Medlemskontingent
Kontingent pr. mnd. er som følger:

Nybegynnere juniorer (6 – 13 år): Kr. 133,-
Nybegynnere seniorer (f.o.m. 14 år): Kr. 150,-
Viderekomne juniorer (t.o.m. 13 år): Kr. 188,-
Viderekomne seniorer (f.o.m. 14 år): Kr. 198,-

I tillegg kommer følgende lisenser og forsikringer:
- Forsikring hos Norges Kampsportforbund, kr. 80,- per år (for medlemmer 14+ år)
- Medlemskontingent til Norges Kampsportforbund, kr. 140,- per år
- Lisens til vårt stilartsforbund, JKA Norway, kr. 200- per år

Rabatt for studenter og vernepliktige
Studenter og vernepliktige får 30% rabatt på medlemskontingenten.

Familierabatt
Vi gir følgende rabatt på medlemskontingenten for medlemmer fra samme familie (foreldre/foresatte, barn og søsken):

2 personer får 10% rabatt per person
3 personer får 15% rabatt per person
4 personer får 20% rabatt per person
5 personer får 25% rabatt per person

 

Årlig lisensavgift til JKAN (Japan Karate Association Norway)
Alle som trener i en klubb tilsluttet JKAN skal betale en årlig lisensavgift til JKAN. Lisensen koster pr. dags dato kr. 200,- pr. år. Medlemmene får festet et lisensmerke i karatepasset sitt som bevis på at lisensavgiften er betalt. Det er ikke familierabatt på denne avgiften.

 

Innbetaling av medlemskontingent og lisensavgift
Fjellsiden Karateklubb har bankkontonummer 1503.06.81816. Medlemskontingent og lisensavgift faktureres månedlig via avtalegiro, og alle medlemmer må enten levere inn signert avtalegirokontrakt til klubben, eller opprette avtalegiro-avtale i nettbanken sin (det vil være et valg som kommer opp når du betaler første faktura fra oss).

Trekk av kontingent skjer den 15. i hver måned. Lisens på kr. 200 vil bli trekt ca midt i semesteret.

 

Karatepass
Alle nye medlemmer får tildelt et karatepass når den første kontingenten og lisensavgiften for inneværende år er betalt. Det må leveres inn et passfoto som skal festes i passet. Medlemmene må ta godt vare på passet sitt, blant annet fordi passet må forevises på alle graderinger og vil etter hvert inneholde medlemmets graderingsbevis og bevis for at de årlige lisensavgiftene er betalt. Vi anbefaler at medlemmene leverer inn sine karatepass snarest mulig etter hver gradering, slik at Sportlig utvalg kan ta vare på dem. Vi opplever nemlig hver sesong at noen ikke finner sine pass igjen, og dette medfører en del ekstra arbeid for oss og ekstra kostnader for medlemmet.

 

Gradering
Alle medlemmer som har betalt sesongens kontingent og årets lisensavgift kan på slutten av sesongen få anledning til å gradere seg til en høyere beltegrad. Når det gjelder høyere beltegrader er det hovedtrener som anbefaler medlemmet gradering eller ikke. Alle nybegynnere begynner sin første treningssesong med hvitt belte. Seniorene vil få anledning til å gradere seg til gult belte, mens juniorene først må gradere seg til hvitt belte med gul stripe etter endt første sesong, og deretter til gult belte etter 2 fullførte sesonger. Etter avsluttet nybegynnerkurs med etterfølgende bestått gradering vil alle som ønsker det kunne fortsette på videregående partier.

 

Treningskryss i krysseboken
Det er viktig å poengtere at medlemmer som ikke trener tilfredsstillende vil få anbefalinger om å vente til neste semester med å gradere seg.

 

Junior-utøveres deltakelse på utenbys arrangement
Medlemmer under 18 år som ønsker å delta på utenbys arrangement (f.eks. treningssamling på Stord), må ha følge av foresatt/verge under turen.
Alle utøvere reiser på egen hånd, reiser blir ikke arrangert av klubben. Fjellsiden KK kan dermed ikke ta ansvar for enkeltmedlemmer under arrangementet.

 

Sportslig utvalg
Det er Sportslig utvalg som legger føringer for den sportslige fremdriften i klubben, og som lager forslag til timeplan for hver treningssesong. Utvalget har også ansvar for påmeldinger og innbetalinger til gassukuer/treningssamlinger. Det samme gjelder for cuper/stevner. Spørsmål som gjelder påmelding og innbetaling for idrettslige arrangementer rettes derfor til Sportslig utvalg. Administrativ leder tar vare på alle innleverte karatepass, og passer på at disse klargjøres til graderinger og konkurranser.

 

Ungdomskomité
Styret er svært glad for at vi har aktive ungdommer i klubben som ønsker å være engasjerte i klubbens drift. Ungdommene har derfor opprettet sin egen Ungdomskomité for medlemmer fra 13 til 18 år. Hensikten med denne komitéen er å ivareta ungdommenes interesser; som for eksempel arrangere hytteturer, pizzakvelder osv. De har jevnlige møter som det vil bli informert om per epost og/eller på oppslagstavlen, der alle ungdommer er hjertelig velkommen til å delta.

 

Sosialkomité
Styret er også svært glad for vår flotte Sosialkomité. Komitéen er ansvarlig for planlegging av alle sosiale arrangementer som gjennomføres i klubbens regi.

 

Kaffemaskin og internett
Vi har internett i klubben. Nettet krever ikke passord. Vi har også en kaffemaskin i oppholdsrommet der det er mulig å kjøpe seg en kopp kaffe til kr. 5. Vi oppfordrer foreldre og andre som følger barna på trening til å oppholde seg i oppholdsrommet mens barna trener.

 

Varsling om uønsked adferd
Fjellsiden Karateklubb har nedsatt et varslingsutvalg som skal håndtere henvendelser fra klubbens utøvere som har observert eller opplevd upassende og/eller kritikkverdig oppførsel i klubben. I all hovedsak følger vi Norges Kampsportforbunds prosedyre for oppfølging av slike saker.

Varsel skal rettes direkte til Varslingsutvalget i Fjellsiden Karateklubb
(e-postadresse: varsling@fjellsidenkarate.no).

 

Trening i samarbeidsklubbene våre
Som medlem av Fjellsiden Karateklubb har du også anledning til å trene i Bjørgvin Karateklubb i Fyllingsdalen og i Fjell Karateklubb på Sotra. Tilsvarende har medlemmer av disse samarbeidsklubbene anledning til å trene hos oss.

 

Forsikring av medlemmene

Barneidrettsforsikring – t.o.m.12 år:
Registrerte klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad.

Ulykkesforsikring 13-75 år:
Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Ulykkesforsikringen er en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Utgifter til generell skadebehandling under forsikringsbeløpets egenandel, pr. dags dato kr. 500,-, skal dekkes av utøveren selv.

 

Sponsing og dugnad
En fin måte å støtte klubben på er å gi grasrotandelen når man tipper. På hjemmesiden vår finner dere informasjon om dette. Vi er fortsatt glade for all den hjelp vi kan få når det gjelder bidrag, materialer eller arbeidshjelp i forbindelse med kommende oppussingsprosjekter i klubben.

 

Og så til slutt...
Vi håper at alle medlemmene vil bidra til at Fjellsiden Karateklubb blir et kjekt sted å være. Vi vil gjerne høre fra dere hvis dere har noen spørsmål, eller hvis dere ønsker å komme med innspill både når det gjelder trening, forslag til sosiale arrangementer med mer. Alle som ønsker å bidra med noe ekstra som kan være til glede og nytte for våre medlemmer er hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Med vennlig hilsen Styret og instruktører i Fjellsiden Karateklubb

Legg igjen en kommentar