Hopp til innhold

Dojo etikette

Vi i Fjellsiden karateklubb ønsker at treningen hos oss skal være en positiv opplevelse. For at dette skal være mulig har vi et sett med etikette i form av regler og normer som er vanlig i klubber som utøver shotokan karate. Disse reglene er til for at vi skal kunne være sikker på at trening og opphold i klubben skal foregå under ordnede forhold. Etiketten er ikke til for at sensei/sempai skal kunne herse med utøverene. Tvert i mot er reglene til for å hjelpe oss med å utvikle vår karakter, mentalitet og teknikk. Reglene er også verdier som er gode å bringe med seg ut i sin egen hverdag.

I Fjellsiden Karateklubb tiltales Hovedinstruktør Benjamin Skåtun som Sensei og alle andre instruktører som Sempai.

Dojo:

 • Unngå høylytt prat og forstyrrende lyder i og rundt dojoen. Dette forstyrrer de som trener. Man kan prate høylytt med andre som ikke trener i oppholdsrom eller garderobe, i dojo bør kun dempet prat forekomme under instruksjoner.
 • Når man ankommer dojo skal man utføre et høflig bukk mot shomen (fremre vegg i salen). Hvis en dangradert instruktør oppholder seg i dojo retter man bukket mot ham/henne. Man inntar stillingen musubi dachi og utfører Rei (bukk) i det man trår inn i selve salen. Ungå hastig Rei selv når man har dårlig tid/ er for sen.
 • Den utøver som er høyest gradert skal ta ansvar for å stille opp resten av utøverne før selve instruksjonen tar til. 4-5 utøvere stiller på en rekke. Utøveren som er høyest gradert og eldst stiller seg ytterst til høyre fremst mot shomen. Skulle instruktør være forsinket er det samme person som tar ansvar for å gjennomføre oppvarming, og eventuelt gjennomfører instruksjonen om instruktøren uteblir.
 • Er man for sen til treningen skal man på eget initiativ tre inn i dojo, utføre Rei og sette seg i seiza ved inngangen. Man venter da uten å gjøre tegn at man er klar eller lignende på at instruktør gir deg tillatelse til å delta. Man utfører så et Rei mot instruktør i seiza og stiller seg da på bakerste rad uansett grad. Når det så blir et naturlig opphold i instruksjonen stiller man seg på samme rekke som de med samme beltegrad. Prøv hele tiden å komme tidsnok da man forstyrrer andre karate-ka når man er sen
 • Må man gå før treningen er ferdig bør man avtale dette med instruktør før treningen tar til. Toalettbesøk bør utføres før treningen tar til.
 • Det skal ikke forekomme støyende lek/aktiviteter inne i selve dojo før, mellom og etter trening. Utstyr skal ligge på plassen sin, og kun brukes til trening.

Under trening:

 • Under trening skal man ikke bære pyntegjenstander som smykker, ringer, øredobber, piercing og lignende. Dette er for å unngå unødige skader. Gi (karatedrakt) skal være foldet riktig, og obi (belte) skal være knytt korrekt. Må man brette Gi skal man brette den innover. Gi skal være ren og må ikke ha påsydd annet enn klubb- og/eller stilartslogo. Må du rette på Gi under instruksjon, vent til det blir et opphold, snu deg bort fra shomen og rett på Gi så diskret som mulig, vend så tilbake mot shomen. Hansker og tannbeskytter legges bak i dojo til dette eventuelt skal brukes.
 • Åpenlys eller høylytt gjesping skal ikke forekomme under trening. Man lener seg heller aldri mot noen av veggene i dojo. Dette er dårlige holdninger overfor de man trener sammen med. Unødvendig prating som ikke er treningsrelatert bør unngås. Dette gjelder spesielt når sensei/sempai instruerer. Må man snakke sammen skal dette foregå lavmælt uten å forstyrre de øvrige. Unødig prat og handlinger tar fokus bort fra treningen.
 • Når sensei/sempai forklarer eller viser under instruksjonen skal elevene stille seg i heiko dachi eller sette seg ned i seiza. Hvis instruktør bare kommer med en kort kommentar midt i en teknikk/sekvens blir man stående i stillingen. Vil man ha instruktørens oppmerksomhet skal man løfte opp en arm og si ”ouss sensei (sempai)”. Man venter så til man får ordet. Ord som ”hei du” osv. skal ikke brukes.
 • Når man går sammen med andre for å utføre teknikker skal man alltid bukke mot hverandre. Dette representerer høflighet og respekt mot din treningspartner. Hvis man havner i en situasjon der man mister besinnelsen skal man straks ta ansvar for dette og be instruktøren om tillatelse til å forlate treningen.
 • Drikkepauser er det instruktøren som tildeler. Man må ha drikkeflaske med seg inn i dojo.
 • Det er instruktørens oppgave å iverksette tiltak ved skade som oppstår under trening. Er det en alvorlig skade skal øvrige elever straks stoppe treningen og gi ro for instruktør og den skadde. Dersom noen av elevene innehar relevante kunnskaper i forhold til situasjonen som oppstår skal vedkommende informere instruktør og eventuelt ta over som ansvarlig på skadested. De øvrige elver vil få beskjed av instruktør hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Det kan bli aktuelt for andre elever å kjøre den skadde til legevakt eller lignende.

Fokus:

 • Man er ansvarlig for egne handlinger under trening. Havner man i situasjoner der man føler at man ikke har kontroll over situasjoner som oppstår i dojo, skal man straks gjøre instruktøren oppmerksom på dette. For eksempel kan dette gjelder hvis man føler at treningspartneren ikke har nødvendig kontroll over sine teknikker under kumite.
 • Det er viktig at man holder fokus på instruksjonen. Teknikker skal kun utføres på instruktørens kommando. Man skal kun bruke teknikker som det er gitt beskjed om å brukes.
 • Du som utøver må under trening holde fokus på instruksjonen. Dette innebærer at du bør unngå å klø deg hvis du klør, rette på gi hvis den sitter feil eller gå opp i stilling hvis det svir i bena osv. Ved kommando ”yame” kan man slappe av og rette på dette. Klarer du dette vil du ha gjennomført en mental så vel som fysisk trening som har en stor verdi for den videre utvikling av din personlig karakter. Du vil også ha vunnet en seier over deg selv og dine egne mentale grenser.

Hygiene:

 • God hygiene er viktig for trivsel og helse for deg og dine treningspartnere. Gi skal være ren før trening. Negler på fingre og tær skal være klippet for å unngå riftskader. Føtter skal være rene for å unngå spredning av fotsopp, det er fort gjort å skylle disse i dusjen før trening. Åpne sår må tapes eller plastres.