Hopp til innhold

Informasjon om trening og gradering på Stord

I juni er det mulig å gradere seg til neste beltegrad på to samlinger; en på Stord og en i Bergen. Her kommer informasjon om samlingen på Stord. Samlingen i Bergen er helgen etterpå, flere detaljer kommer senere.

MERK: For de som ikke deltar/graderer seg på Stord eller påfølgende helg i Bergen så blir neste mulighet for å gradere seg først ved oppsamlingsgradering til høsten.

Samlingen på Stord er fra torsdag 13. til søndag 16. juni, og den er for alle utøvere uansett alder og beltegrad. Man kan melde seg på tre eller fire dager med trening, samt gradering. Alle som skal gradere seg må også delta på trening.

Se plakat tilsendt alle medlemmer pr e-post for detaljert informasjon om trenings- og graderingstider, samt priser. 

Påmelding til samlingen gjøres ved å betale inn riktig sum til Fjellsiden Karateklubb sin konto for treningssamlinger 1503.14.50958 innen torsdag 23. mai. Merk innbetalingen med utøveren(e)s navn, antall dager med trening, samt om man skal gradere seg. Det er ikke nødvendig å melde fra om påmelding per e-post. 

MERK:
Fjellsiden KK har to kontonumre. Sjekk at du innbetaler til riktig kontonummer!
Husk også å levere inn karatepasset ditt til klubben hvis du ikke allerede har gjort det.

Priser for trening:
For junior (t.o.m. 12 år) 3 dager: kr. 550,- 
For junior (t.o.m. 12 år) 4 dager: kr. 700,-
For senior (f.o.m. 13 år) 3 dager: kr. 1.000,-
For senior (f.o.m. 13 år) 4 dager: kr. 1.200,-

Fra og med tredje deltaker fra samme familie er det gratis deltakeravgift for de yngste i familien. 

Priser for gradering:
Graderingsavgift for alle belter utenom svart kr. 200,-
*Graderingsavgift for 1. svarte belte ("Shodan") kr. 1.400,-

* MERK:  De som skal gradere seg til svart belte må levere inn graderingsskjema til klubben senest onsdag 5. juni. Skjemaet finner dere her: http://jkanorway.no/graderings-oversikter/dangradering/

Priseksempler:
For en junior som ønsker å trene i 3 dager og gradere seg blir prisen kr. 550,-  + graderingsavgift kr. 200,- = kr. 750,- til sammen.
For senior som ønsker å trene i 4 dager og gradere seg blir prisen kr. 1.200,- + graderingsavgift kr. 200,- = kr. 1.400,- til sammen.

Overnatting:
De som ønsker å delta på samlingen må arrangere overnatting selv, og vi anbefaler at dere bestiller hotell så snart som mulig. Bestilling sendes direkte til booking@stord-hotel.no. Bestillingen må merkes med ”Sommarleir 2019”. For ytterligere informasjon om hotellbestilling, se vedlegg som er sendt til alle medlemmer pr e-post.