Hopp til innhold

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellsiden Karateklubb. 

Årsmøtet avholdes den 25.03.2019 kl. 18:00 i klubbens treningslokaler i Kalfarveien 36, 5018 Bergen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10.03.2019, bruk epostadresse styret@fjellsidenkarate.no. Se mal nedenfor for hvordan henvendelsen skal utformes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter sendes medlemmene på e-post. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Mal for forslag til sak som ønskes tatt opp på årsmøtet 
Henvendelsen skal inneholde følgende informasjon:
- Navn på forslagsstiller
- Kontaktadresse (e-post adresse)
- Forslag
- Kort begrunnelse