Hopp til innhold

Innkalling til årsmøte i Fjellsiden Karateklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellsiden Karateklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 12.03.2018 klokken 18:00 i dojoen, klubbens treningslokaler i Kalfarveien 36.

NB! Vanlig trening utgår denne dagen. Det blir en time felles trening etter møtet.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.2017 på epostadresse styreformann@fjellsidenkarate.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fjellsidenkarate.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Fjellsiden KK