Hopp til innhold

Innkalling til Årsmøte i Fjellsiden Karateklubb 30. mars kl. 18.00

Styret i Fjellsiden Karateklubb inviterer herved til Årsmøte i klubbens lokaler torsdag 30. mars kl. 18.00. Vi håper at flest mulig av våre medlemmer vil komme. Alle medlemmer som er fylt 15 år, og har vært medlem i minst en måned (har betalt kontingent og lisens) har stemmerett. Hvis dere har saker som dere ønsker skal bli behandlet på årsmøtet så må dette være styret i hende seneste 2 uker før møtet. Saker sendes til styret@fjellsidenkarate.no. Saksliste og eventuelle andre dokumenter vil bli offentliggjort for klubbens medlemmer ca 1 uke før møtet.

Vel møtt!