Hopp til innhold

Årsmøte i klubbens lokaler søndag 22. mars

NB! Årsmøtet er flyttet fra mandag 16. mars til søndag 22. mars.

Det kalles med dette inn til Årsmøte i klubbens lokaler søndag 22. mars kl. 19:00-20:00.

Saker som dere ønsker skal bli behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende minst 14 dager før årsmøtet. Send aktuelle saker til arne@meland.co.

Agenda til Årsmøte 2015 i Fjellsiden Karateklubb

Vi ønsker alle stemmeberettigede medlemmer (fra 15 år) hjertelig velkommen.