Hopp til innhold

Trussel om utkastelse fra klubblokalene i Kalfarveien 36

De som har fulgt med i pressen den siste tiden har kunne lese at Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB) har besluttet å avhende de eiendommer i Bergen Kommune som Sivilforsvaret ikke lenger benytter, herunder vår dojo. Fjellsiden KK fikk fra DSB i februar skriftlig oppsigelse på leieforholdet og påbud om tilbakelevering av eiendommen innen 1. juni 2012. Vi ble anbefalt av DSB om å kontakte Bergen Kommune for å inngå ny leieavtale.

Styrets formann tok deretter kontaktet med DSB og Bergen Kommune. DSB opplyste at de ikke ville effektuere utkastelse den 1. juni, men oppsigelsen var blitt sendt for at eiendommene skulle være klargjort for ”salg”. Bergen Kommune kan ikke gå i forhandlinger om ny leieavtale så lenge de ikke eier/har disposisjonsrett over eiendommen. Dermed er det ingen instans vi kan gå i dialog med.

Situasjonen mellom DSB og Bergen Kommune er at begge har taksert eiendommene og har selvsagt forskjellig oppfatning av verdiene. Bergen Kommune hadde saken til behandling i Byrådet i mai der de besluttet å avvise tilbudet om tilbakekjøp. Begrunnelsen var at Bergen Kommune er eier av grunnen, og kan ikke kjøpe tilbake noe de allerede eier. DSB er av den oppfatning at de har en avtale om feste og iflg. Festeloven skal eier betale for eiendommens verdiøkning ved tilbakelevering.

Byrådets vedtak medførte at DSB nå vurderer å utkastelse av leietakerne. Det er ikke så sannsynlig at det vil skje, for tiltaket er gjort for å få publisitet om saken slik at Bergen Kommune skal gå i reelle forhandlinger. Siste PR stunt fra kommunen er at Byrådslederen ”garanterer” for at Hulen (Studentsamskipnaden sitt ”konsertlokale”) ikke kommer til å bli stengt. Det lover godt for oss også, for kommunen kan ikke forskjellsbehandle kulturinstitusjoner.

Det som skjer videre er AT vi definitivt IKKE kommer til å flytte ut. Vi holder åpent frem til sommerferien som planlagt, og kjører dugnad på vedlikehold i sommer. Her er alle velkommen, info om dugnaden kommer senere. Kanskje skal vi invitere pressen til å lage en reportasje om dugnad ”på overtid”?

Til høsten åpner vi som planlagt. Skulle vi mot formodning bli kastet ut vil alle få beskjed på mail selv om det ikke er nødvendig. Vi skal nok klare å få spalteplass på førstesiden i avisene. Vi gir oss ikke.

Følg saken videre på www.fjellsidenkarate.no