Hopp til innhold

Nytt styre i Fjellsiden

Vi ønsker Tony Myrmellom velkommen som varamedlem i styret 🙂 I tillegg blir Eirik Elsaas vanlig styremedlem. Han har fungert som vara i ett år. Begge er valgt inn for to år. 🙂
Ellers består styret av styreleder Arne Meland, nestleder Christoffer Theodorsen, kasserer Sølvi Søbstad, styremedlem Morten Stephansen og styremedlem Ingrid R. Lillejord.