Hopp til innhold

Årsmøte i Fjellsiden torsdag 17. mars kl 18:00

Det blir Årsmøte i klubbens lokaler torsdag 17. mars klokken 18. 
Dersom dere har saker dere ønsker Årsmøte skal behandle, bes de være styreleder Arne Meland i hende innen torsdag 3. mars.

Etter møtet blir det en time med trening for alle grader, junior og senior. Det blir derfor ingen ordinær timeplan denne dagen.

Vel møtt 🙂

Agenda for Årsmøtet:

Følgende saker er til behandling:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsmelding.

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder oppgradering av treningsanlegget.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av styre:

    a) Nestleder

    b)  2 styremedlemmer og varamedlem

11. Valg av andre tillitsvalgte

    c) 2 revisorer for revisjon av årsregnskapet

    d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Fullstendig saksliste, årsregnskap og budsjett vil være tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside minimum en uke før møtet.

 

VI ØNSKER ALLE KLUBBENS MEDLEMMER VELKOMMEN