Hopp til innhold

Kartlegging av luftkvaliteten i Fjellsiden Karateklubb sine lokaler

Fjellsiden Karateklubb vil gjerne takke yrkeshygieniker Martin Hole ved Arsana AS for å ha utført målinger av luftkvaliteten i klubbens lokaler. Det er foretatt målinger av nivået for karbondioksid, temperatur og relativ luftfuktighet, og alle verdiene var akseptable i forhold til lokalenes bruksområde. Rapporten for luftkvaliteten i Fjellsiden Karateklubb finner dere her.

Arsana AS har spesialkompetanse innen yrkeshygiene, og vi vil henvise til deres hjemmeside www.arsana.no for å få ytterligere informasjon.